Co nowego?

Comarch ERP Optima – Nowa wersja

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

 • Na podstawie wchodzącej w życie 01.06.2017r. nowelizacji ustawy o pracownikach tymczasowych wprowadzone zostały zmiany w wyliczaniu wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla pracowników tymczasowych.
 • Zaktualizowany wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji CIT-8(24) obowiązującej dla przychodów osiągniętych za rok 2017.
 • Dostosowanie listy urzędów do zmian związanych z reformą Krajowej Administracji Skarbowej, dodatkowo umożliwiając dodanie urzędu o typie inny.

Nowości Comarch ERP Optima 2017.5.1, na które warto zwrócić uwagę:

 • Weryfikacja statusu VAT kontrahenta – czy jest podatnikiem VAT czynnym w serwisie Ministerstwa Finansów https://ppuslugi.mf.gov.pl/.
 • Rozszerzony zakres operacji seryjnych na liście kontrahentów umożliwiający zbiorczą modyfikację wielu parametrów kontrahenta.
 • Obsługa kalendarza świąt, umożliwiając pobieranie na dokumentach walutowych kursu z dnia poprzedzającego dzień wolny (święto bądź weekend).
 • W module CRM Plus dodano możliwość zarządzania relacjami z klientami poprzez wprowadzenie  Ankiet. Nowa funkcjonalność pozwala na budowanie wzorcowych wywiadów z różnego rodzaju pytań, by po seryjnym wygenerowaniu z nich ankiet, pracownicy lub handlowcy mogli zebrać dodatkowe informacje i opinie bezpośrednio od kontrahentów.
 • Możliwość w pracy rozproszonej przenoszenia danych binarnych z modułu Obieg dokumentów.
 • Funkcjonalność delegacji zagranicznych.
 • Automatyczne rozliczanie przelewów przy imporcie.
 • Funkcjonalność seryjnego usuwania rozliczeń w module Kasa/Bank oraz Rejestrze  VAT i Ewidencji dodatkowej.
 • Księgowanie delegacji do Książki Przychodów i Rozchodów.
 • Wprowadzanie cen towarów z czterema miejscami po przecinku.
 • Zakładanie kart towarów i kontrahentów podczas importu dokumentów z pliku XML.
 • Odwołanie do formularza wspólnika oraz kwot indywidualnych bezpośrednio z poziomu formularza zaliczki na PIT-28/ PIT-36/ PIT-36L oraz deklaracji rocznej PIT-28(19).
 • W Księdze Podatkowej oraz Ewidencji ryczałtowej wprowadzona została funkcjonalność zbiorczego księgowania różnic kursowych MW oraz ewidencji dodatkowej przychodów.
 • W Rejestrze VAT dodano możliwość seryjnej zmiany rodzaju transakcji, rodzaju na pozycjach, statusu podmiotu, ustawienia opisu oraz kolumny do księgowania dla KPiR oraz Ewidencji ryczałtowej.
 • Kontrola duplikacji dokumentów w Ewidencji dodatkowej.
 • Automatyczne wyliczanie podstawy składek emerytalno-rentowych ze średniej z wypłat dla pracowników przebywających na urlopach wychowawczych oraz zmiany w wykazywaniu informacji o urlopie wychowawczym w deklaracji ZUS DRA.
wróć do listy

Więcej aktualności

07 lipca 2017

Comarch ERP XL 2017.1

Udostępniona została nowa wersja systemu Comarch ERP XL, a w niej aż 220 nowości

Poszukujemy pracownika na stanowisko Konsultant ds. systemów ERP.
Zapraszamy do składania CV na adres: kariera@gecos.pl w temacie prosimy wpisywać "Konsultant ds. systemów ERP". Szczegóły oferty -> "Czytaj więcej"

Udostępniona została nowa wersja Comarch ERP Optima 2017.5.1

Za nami kolejna konferencja realizowana we współpracy z Synergy Poland Sp. z o.o.

03 stycznia 2017

COMARCH WMS 2017.0

Udostępniona została najnowsza wersja Comarch WMS 2017.0.

03 stycznia 2017

Obieg dokumentów 2017.0

Udostępniona została najnowsza wersja Comarch ERP Obieg dokumentów 2017.0.

02 stycznia 2017

COMARCH ERP XL 2017.0

W najnowszej wersji programu pojawiło się 236 nowości. Wprowadzone zmiany objęły każdy z obszarów systemu.

Na blogu

Każda z operacji w technologii, w której znajdują się surowce może mieć zdefiniowane...

Wyświetlenie szczegółów zlecenia jest możliwe z poziomu listy zleceń produkcyjnych w formie...

Możliwość zdefiniowania nowych rodzajów odsetek została wprowadzona od wersji...

Wskaż nam potrzeby Twojej firmy, a my znajdziemy rozwiązanie