Co nowego?

Comarch ERP XL 2017.1

Wśród wprowadzonych funkcjonalności w nowej wersji Comarch ERP XL na uwagę zasługują m.in.:
LOGISTYKA
 • Wprowadzenie obsługi programu lojalnościowego pozwalającego na:
  • określanie uczestników programu lojalnościowego,
  • naliczanie punktów lojalnościowych na wybranych dokumentach handlowych i ich korektach,
  • przyznawanie uczestnikom programu punktów z rozliczonych dokumentów,
  • naliczanie punktów z wykorzystaniem automatycznych akcji CRM,
  • określanie katalogu nagród, wraz z możliwością zamawiania nagrody,
  • odbieranie punktów lojalnościowych w postaci budżetów promocyjnych,
  • prezentację ilości punktów zgormadzonych i odebranych przez uczestnika programu.
 • Dodanie Budżetu projektu pozwalającego na zbudowanie planu budżetu w postaci wielopoziomowego drzewa etapów, z możliwością wprowadzenia dla nich danych finansowych oraz rzeczowych.
 • Obsługa transportu towarów wrażliwych poprzez wysyłkę zgłoszeń na portal PUESC do systemu SENT.
 • Dodanie uwarunkowania naliczenia promocji od wcześniejszych transakcji kontrahenta lub od formy i konkretnego terminu płatności.
 • W zakresie kompensaty braków i nadwyżek inwentaryzacyjnych wprowadzenie możliwości sparowania stwierdzonych braków z uznanymi nadwyżkami oraz potwierdzenia pozycji jako rzeczywiste braki lub nadwyżki.
 • Umożliwienie podgląd niewykorzystanych limitów kredytowych na zamówieniach z poziomu katy kontrahenta.
 • Dalszy rozwój umów z pozycjami towarowymi w zakresie możliwości zawierania i rozliczania umów w walucie obcej oraz generowania dla umów sprzedażowych zamówień wewnętrznych i zakupu.
 • Rozwój funkcji „nieograniczony rabat Operatora” w zakresie poszerzenia obszaru określania procentowego rabatu o możliwość wyboru opcji „Brak ograniczenia” skutkującego prawem do ustalenia ceny transakcji na dowolnie niskim poziomie.
 • Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego dla składów celnych.
PRODUKCJA
 • Wprowadzono całkowicie nowy obszar „Narzędziownia” pozwalający na:
  • udostępnienie osobnej listy narzędzi (zasobów produkcyjnych oznaczonych jako narzędzia),
  • możliwość rejestrowania wydań, zdań i likwidacji dla wielu narzędzi jednocześnie,
  • zbiorczą prezentację zarejestrowanych w systemie wydań, zwrotów, zdań i likwidacji narzędzi z możliwością różnych sposobów filtrowania listy,
  • możliwość rejestrowania zużycia narzędzi, a także raportowania tego zużycia (również w formie graficznej),
  • możliwość automatycznego generowania zleceń serwisowych dla zużytych narzędzi oraz możliwość automatycznego rejestrowania dla nich przestojów,
  • udostępnienie list wydanych dla danego zasobu lub pracownika narzędzi, a także historii użycia danego narzędzia, w ramach nowych zakładek na karcie zasobu produkcyjnego oraz na karcie pracownika.
 • Wprowadzono funkcjonalność, w której korekta wartościowa zakupu surowca wpływa na koszt wytworzenia wyrobu gotowego. W ramach tej funkcjonalności wprowadzono:
 • nowe narzędzie do automatycznego wyszukiwania dokumentów ZP lub ZK, dla których występuje różnica pomiędzy kosztem dostawy składników, a wartością produktu, który został wytworzony z wymienionych składników,
 • możliwość automatycznego generowania korekty wartościowej do dokumentów PW, powiązanych z ZP lub ZK, dla których występuje wymieniona różnica,
 • nową funkcję służącą do jednoczesnego otwierania i zamykania dokumentów ZP/HPR.
KSIĘGOWOŚĆ
 • Dodanie możliwości sprawdzania statusu podatnika w podatku VAT.
 • Wprowadzenie paczek przelewów.
 • Umożliwienie dodawania kolumn na listach udostępnionych z poziomu okien: Plan kont/Obroty i salda,  Zapisy księgowe, Preliminarz, Rozrachunki, Kompensaty.
 • W obszarze kreator zestawień dokonano aktualizacji zestawień księgowych wchodzących w skład sprawozdania finansowego, ujętego w załączniku nr 1 Ustawy o Rachunkowości, do składania, którego zobligowano tzw. „duże jednostki gospodarcze” oraz dodano zestawienia księgowe wchodzące w skład sprawozdania finansowego, ujętego w załączniku nr 5 Ustawy o Rachunkowości, do składania którego zobligowano tzw. „małe jednostki gospodarcze”.
 • Poszerzono funkcjonalność opisu analitycznego o możliwość definiowania opisu analitycznego oraz wzorców i wartości dla niego dla danego typu dokumentu, w danym centrum. Funkcjonalność ograniczona do typów dokumentów,  którym można przypisać Właściciela.
 • Wprowadzono obsługę wirtualnych rachunków bankowych ING przez WebService.
 • Dodano możliwość oznaczania na dokumencie, zatwierdzenia pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.

 

wróć do listy

Więcej aktualności

07 lipca 2017

Comarch ERP XL 2017.1

Udostępniona została nowa wersja systemu Comarch ERP XL, a w niej aż 220 nowości

Poszukujemy pracownika na stanowisko Konsultant ds. systemów ERP.
Zapraszamy do składania CV na adres: kariera@gecos.pl w temacie prosimy wpisywać "Konsultant ds. systemów ERP". Szczegóły oferty -> "Czytaj więcej"

Udostępniona została nowa wersja Comarch ERP Optima 2017.5.1

Za nami kolejna konferencja realizowana we współpracy z Synergy Poland Sp. z o.o.

03 stycznia 2017

COMARCH WMS 2017.0

Udostępniona została najnowsza wersja Comarch WMS 2017.0.

03 stycznia 2017

Obieg dokumentów 2017.0

Udostępniona została najnowsza wersja Comarch ERP Obieg dokumentów 2017.0.

02 stycznia 2017

COMARCH ERP XL 2017.0

W najnowszej wersji programu pojawiło się 236 nowości. Wprowadzone zmiany objęły każdy z obszarów systemu.

Na blogu

Każda z operacji w technologii, w której znajdują się surowce może mieć zdefiniowane...

Wyświetlenie szczegółów zlecenia jest możliwe z poziomu listy zleceń produkcyjnych w formie...

Możliwość zdefiniowania nowych rodzajów odsetek została wprowadzona od wersji...

Wskaż nam potrzeby Twojej firmy, a my znajdziemy rozwiązanie