Co nowego?

Dotacja na rozwój spółki w drodze nabycia narzędzi informatycznych

W 2012 roku GECOS zrealizował projekt w ramach III Osi Priorytetowej RPO WŁ na lata 2007 – 2013: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, działanie III.6: Rozwój Mikro – i małych przedsiębiorstw, pn. „Rozwój spółki w drodze nabycia narzędzi informatycznych”.

Całkowita wartość projektu: 450 190,00 zł
Kwota dofinansowania z EFRR: 122 751,00 zł

W ramach projektu powstała nowa usługa w ramach naszej oferty. Jest to usługa integracji systemów ERP/CRM/EPM z urządzeniami mobilnymi.

Usługa polega na tworzeniu integracji pomiędzy posiadanymi w przedsiębiorstwie rozwiązaniami ERP, CRM oraz EPM, a urządzeniami mobilnymi typu tablet, smartfon, czy kolektor.

Integracja systemów ERP (Enterprise Resource Planning)

– przyjazny wygląd aplikacji pozwala na szybką i skuteczną pracę w systemie ERP poza biurem
– analizowanie danych oraz raportów z każdego miejsca nawet w trybie offline
– kontrola dostępu do informacji z uwzględnieniem struktury organizacyjnej oraz nadanych uprawnień
– możliwość szybkiego reagowania na sytuacje krytyczne dzięki przesyłanym alertom oraz powiadomieniom
– skuteczne i szybkie podejmowanie decyzji w oparciu o aktualne dane firmowe

Integracja systemów CRM (Customer Relationship Manager)

– szybki i łatwy dostęp do aktualnej bazy kontrahentów oraz zamówień
– efektywne monitorowanie realizacji planu sprzedaży z każdego miejsca
– sprawna obsługa klienta poprzez dostęp do historii transakcji oraz innych danych o kontrahentach
– bieżący dostęp do aktualnych ofert, rabatów czy promocji
– redukcja kosztów oraz wzrost skuteczności działu sprzedaży

Integracja systemów EPM (Enterprise Project Manager)

– szybki i łatwy dostęp do prowadzonych projektów i zadań
– bieżące monitorowanie stanu realizacji zadań oraz etapów projektu
– błyskawiczna interakcja z zespołem projektowym
– skuteczne zarządzanie każdym projektem

W ramach projektu zakupiono oprogramowanie, m.in.:

– do tworzenia aplikacji na urządzenia przenośne
– do opracowywania treści multimedialnych w aplikacjach
– do obróbki elementów graficznych wektorowych i rastrowych
– do zarządzania kodem źródłowym tworzonego oprogramowania
– do tworzenia graficznych prototypów interfejsów użytkownika
– do modelowania i analizy procesów biznesowych oraz ich symulacji
– do zarządzania projektami informatycznymi
– do pracy grupowej
– oprogramowanie systemowe do serwera

wróć do listy

Więcej aktualności

07 lipca 2017

Comarch ERP XL 2017.1

Udostępniona została nowa wersja systemu Comarch ERP XL, a w niej aż 220 nowości

Poszukujemy pracownika na stanowisko Konsultant ds. systemów ERP.
Zapraszamy do składania CV na adres: kariera@gecos.pl w temacie prosimy wpisywać "Konsultant ds. systemów ERP". Szczegóły oferty -> "Czytaj więcej"

Udostępniona została nowa wersja Comarch ERP Optima 2017.5.1

Za nami kolejna konferencja realizowana we współpracy z Synergy Poland Sp. z o.o.

03 stycznia 2017

COMARCH WMS 2017.0

Udostępniona została najnowsza wersja Comarch WMS 2017.0.

03 stycznia 2017

Obieg dokumentów 2017.0

Udostępniona została najnowsza wersja Comarch ERP Obieg dokumentów 2017.0.

02 stycznia 2017

COMARCH ERP XL 2017.0

W najnowszej wersji programu pojawiło się 236 nowości. Wprowadzone zmiany objęły każdy z obszarów systemu.

Na blogu

Każda z operacji w technologii, w której znajdują się surowce może mieć zdefiniowane...

Wyświetlenie szczegółów zlecenia jest możliwe z poziomu listy zleceń produkcyjnych w formie...

Możliwość zdefiniowania nowych rodzajów odsetek została wprowadzona od wersji...

Wskaż nam potrzeby Twojej firmy, a my znajdziemy rozwiązanie