Co nowego?

Aplikacja Comarch PPK już dostępna

PPK będzie to program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę, przeznaczony dla ok. 11,5 mln osób zatrudnionych. Największe firmy (ponad 250 pracowników) zostaną objęte tym obowiązkiem już od 1 lipca 2019 r., a kolejne, mniejsze w odstępach półrocznych:

  • od 01.01.2020 roku – zatrudniający od 50 do 249 osób
  • od 01.07.2020 roku – zatrudniający od 20 do 49 osób
  • od 01.01.2021 roku – pozostali

Udostępniona Aplikacja Comarch PPK będzie bezpośrednio zintegrowana z modułem Płace i Kadry Comarch ERP, skąd będą przekazywane informacje na temat pracowników oraz wysokościach należnych składek. Możliwy będzie równieżimport danych z systemów kadrowo-płacowych firm trzecich. Aplikacja aktualizuje się automatycznie, kolejne wersje będą udostępniane zaraz po publikacji zmian w ustawie.

⇒ Zobacz opis aplikacji Comarch PPK

 

 

wróć do listy