Blog

Czy wiesz w jaki sposób zdefiniować odsetki ustawowe w transakcjach handlowych w ERP XL?

Możliwość zdefiniowania nowych rodzajów odsetek została wprowadzona od wersji 2017.0.

Konfigurację należy rozpocząć od dodania nowego typu kategorii Typy odsetek w słowniku kategorii, w gałęzi Księgowość
i Środki trwałe.

W ramach tej kategorii zostały wprowadzone odsetki:

  • Kapitałowe
  • Ustawowe w transakcjach handlowych
  • Ustawowe za opóźnienie

Konfiguracja związana ze zdefiniowaniem stawek procentowych dla poszczególnych typów odsetek jest możliwa, tak jak dotychczas, z poziomu zakładki Odsetki. Mamy teraz możliwość wprowadzenia stóp procentowych w ramach różnych typów odsetek. Jednocześnie System pozwala na zdefiniowanie w tej samej dacie stóp procentowych, dla różnych typów odsetek, pokrywających się z typem płatności.

 

Na zakładce Odsetki, pojawił się również parametr „Uwzględnij dni ustawowo wolne od pracy”. Po jego zaznaczeniu
w algorytmie naliczania odsetek na upomnieniu i nocie odsetkowej uwzględniane są dni ustawowo wolne od pracy.

 

 

wróć do listy