Rozwiązania

Pełna kontrola kosztów produkcji. Jak prawidłowo wyliczać koszty TKW w firmie produkcyjnej ?

W dzisiejszych turbulentnych czasach firmy produkcyjne spotykają się z wieloma zdarzeniami mającymi bezpośredni lub pośredni wpływ na koszt wytworzenia produktów.

Wyzwanie

Pełna kontrola kosztów produkcji. Jak prawidłowo wyliczać koszty TKW w firmie produkcyjnej ?

W dzisiejszych turbulentnych czasach firmy produkcyjne spotykają się z wieloma zdarzeniami mającymi bezpośredni lub pośredni wpływ na koszt wytworzenia produktów. Zmieniające się notorycznie ceny surowców i materiałów, presja na zwiększanie wynagrodzeń siły roboczej , rosnące koszty energii czy koszty związane z niezbędnymi inwestycjami to wszystko rzutuje na rentowność współczesnej firmy produkcyjnej.   Z dostępnych raportów dla branży produkcyjnej wynika jasno, że najczęstszym wyzwaniem stawianym obecnie  przed Dyrektorami Produkcji jest pogłębiona analiza kosztów produkcji w celu ich ograniczania.. Dzięki prawidłowej metodyce liczenia Technicznego Kosztu Wytworzenia firmy produkcyjne mogą pozostać lub zdobyć przewagę konkurencyjną w obszarze kosztów.

Najczęstsze problemy z prawidłowym liczeniem kosztów w firmie produkcyjnej :

Brak jednolitej metodyki:

Firmy mogą mieć trudności z ustaleniem spójnej metodyki obliczania kosztów TKW..

Nieprawidłowa alokacja kosztów:

Przy wyliczaniu kosztów TKW ważne jest prawidłowe przypisanie kosztów związanych z pracą do odpowiednich jednostek czasu.

Brak dokładnych danych dotyczących czasu pracy:

Brak szczegółowych informacji na temat czasu przeznaczonego na poszczególne zadania

Zmienność kosztów związanych z pracą:

Koszty TKW mogą ulegać zmianom w zależności od różnych czynników, takich jak wynagrodzenia, nadgodziny, benefity pracownicze itp.

Kompleksowość produkcji:

W przypadku firm produkcyjnych, które posiadają wieleć etapów produkcji, różnorodność zadań i złożoność procesów może być trudne wyliczenie TKW

Różne technologie i systemy:  Niewłaściwie skonfigurowane lub nieaktualne systemy mogą prowadzić do niedokładnych danych i błędów.

Niska wydajność systemu

Papierowy obieg dokumentów

Brak jednego miejsca do zarządzania technologiami produkcyjnymi

Masz pytanie; jak prawidłowo wyliczać koszty TKW w firmie produkcyjnej? Zapraszany po szczegóły do konsultantów

Jeśli jesteś zainteresowany szczegółowym omówieniem rozwiązania , zapraszamy do kontaktu z ekspertem GECOS.:

E-mail:

biuro@gecos.pl

 

tel:

502 474 034

 

Rozwiązanie GECOS :

Obliczanie TKW może być specyficzne dla danej branży i procesu produkcyjnego, dlatego ważne jest dostosowanie poniższych kroków do indywidualnych potrzeb i warunków przedsiębiorstwa.

 

Konsultanci Gecos w oparciu o dane z systemu Comarch XL oraz Comarch BI zaproponują metodykę opartą o:

Precyzyjną identyfikację kosztów bezpośrednich w tym dynamikę zmiany kosztów surowców , całkowite koszty związane z wynagrodzeniem pracownika, dynamiczne ujecie kosztów energii, koszty amortyzacji maszyn użytych do produkcji, koszty opakowań , usług zewnętrznych oraz odpadów

Precyzyjną identyfikację kosztów pośrednich : Koszty utrzymania ruchu, koszty kontroli jakości, koszty uzyskania certyfikatów i badań

Dokładnie dobór kluczy podziałowych  dla kosztów pośrednich:

Dokładne przypisanie kosztów bezpośrednich i pośrednich do jednostki produktu

Ciągły monitoring  kosztów i aktualizacje wyliczeń.

Szczegółową  analizę wyników i ocenę efektywności procesu

Zapraszany po szczegóły do konsultantów

Jeśli jesteś zainteresowany szczegółowym omówieniem tego narzędzia, zapraszamy do kontaktu z ekspertem GECOS.:

E-mail:

biuro@gecos.pl

 

tel:

502 474 034

 

Zarządzaj plikami cookies