Analiza przedwdrożeniowa

Analiza przedwdrożeniowa

Istotą systemu ERP jest nie samo wdrożenie, a jego efekt w postaci realnego wsparcia aktywności zarządczych.

Analiza przedwdrożeniowa prowadzona jest w oparciu o cykl spotkań roboczych, służących szczegółowemu omówieniu procesów, które ma objąć system (sprzedaż, magazyn, księgowość, produkcja, etc.), poznaniu potrzeb i oczekiwań Klienta. W zależności od wielkości firmy i przewidywanego zakresu wdrożenia trwa od kilku dni do nawet kilku miesięcy. Na podstawie zebranych informacji tworzymy propozycję konkretnych rozwiązań i projekt wdrożenia.

Dzięki rzetelnie przeprowadzonej analizie Klient uzyskuje dokładne informacje na temat narzędzi, z których będzie mógł korzystać, i oczekiwanych efektów ich działania. My – znając zakres prac – jesteśmy w stanie starannie zaplanować kształt, budżet i harmonogram wdrożenia, co pozwala uniknąć ryzyka przekroczenia planowanego czasu i wydatków.

W rezultacie Klient otrzymuje w ustalonym terminie i w ramach przewidzianych nakładów w pełni funkcjonalny system odpowiadający potrzebom jego firmy i wspierający go w osiąganiu biznesowych celów.