Blog

Zbiorcze raportowanie produkcji dla kilku zleceń

Wyświetlenie szczegółów zlecenia jest możliwe z poziomu listy zleceń produkcyjnych w formie tabelarycznej po naciśnięciu przycisku „Pokaż szczegóły zlecenia” ikonka .

Poniżej listy zleceń wyświetlona zostanie sekcja „Szczegóły zlecenia”, w której możemy uzyskać informacje na temat dokładniejszych danych pojedynczego bądź kilku zleceń.

Poniżej listy zleceń wyświetlona zostanie sekcja „Szczegóły zlecenia”, w której możemy uzyskać informacje na temat dokładniejszych danych pojedynczego bądź kilku zleceń.

Jeżeli w górnej części okna zostanie oznaczone jedno zlecenie, to w dolnej sekcji zobrazowane zostaną szczegóły dla powyższego zlecenia dotyczące m.in. Produktów oraz Materiałów jakie są potrzebne do ich wytworzenia.

Jednocześnie, możliwe jest zestawienie w dolnej sekcji, informacji dla wielu zleceń zaznaczonych na liście.

Szczegóły zlecenia – informacja o Produktach

Sekcja „Szczegóły zlecenia” zakładka „Produkty” jest zestawieniem obrazującym stopień realizacji, oznaczonych na liście, zleceń produkcyjnych. Najbardziej istotne informacje prezentowane na liści to: Kod i Nazwa produktu oraz numer dokumentu źródłowego, termin realizacji danej pozycji w odniesieniu do dokumentu ZS, ilość na ZP, termin produkcji, ilość zrealizowana znajdującą się na zatwierdzonych dokumentach PW, ilość w toku, ilość do realizacji, ilość zaplanowana oraz ilość do zaplanowania. Kolumna związane prezentuje numer dokumentu PW powiązanego z danym ZP. W sytuacji, gdy z danego zlecenia wygenerowanych zostało kilka dokumentów PW wówczas w kolumnie związane wyświetli się określenie: Lista <…>.

Kolumna „Termin produkcji” obrazuje nie tylko planowany termin produkcji, ale również opóźnienie planowanego terminu w odniesieniu do terminu realizacji na elemencie ZS, poprzez wyświetlanie daty w kolorze czerwonym.

Wyświetlaną listę można dodatkowo ograniczyć do pozycji niezrealizowanych poprzez oznaczenie checkiem opcji „Wyświetlaj tylko niezrealizowane”.

Szczegóły zlecenia – informacja o Materiałach

W sekcji „Szczegóły zlecenia” zakładka Materiały” została zobrazowana lista materiałów dla zleceń zaznaczonych na liście głównej. Najbardziej istotne informacje to Kod i Nazwa materiału oraz ilość (dot. zgrupowanych materiałów), zrealizowana – ilość materiałów znajdująca się na dokumentach RW zarówno potwierdzonych jak i tych w buforze, ilość zarezerwowana, ilości na magazynach, informacja o ilości brakującej dla zaznaczonych zleceń. Kolumna związane prezentuje numer dokumentu RW powiązanego z danym materiałem. W sytuacji, gdy z danego zlecenia wygenerowanych zostało kilka dokumentów RW wówczas w kolumnie związane wyświetli się określenie: Lista <…>.

Wyświetlaną listę można dodatkowo ograniczyć do pozycji niezrealizowanych poprzez oznaczenie checkiem opcji „Wyświetlaj tylko niezrealizowane”, bądź też do zobrazowania materiałów, gdzie widnieje brakująca ilość  poprzez oznaczenie checkiem opcji „Tylko braki”.

wróć do listy