Blog

Zdefiniowanie technologii z wykorzystaniem zamiennika jako półproduktu z innej technologii

Każda z operacji w technologii, w której znajdują się surowce może mieć zdefiniowane zamienniki. Jeżeli któregoś z surowców zabraknie na magazynie system podczas planowania zlecenia produkcyjnego sprawdzi czy jego zamiennik jest dostępny i odpowiednio go zarezerwuje.

W takiej sytuacji należy dodać na operacji w technologii dwa odpowiednie surowce np. Sur_1 oraz  Sur_2 i na formatce Materiał w technologii, zakładka Ogólne dla Sur_2 wskazać w polu Zamiennik do Sur_1.

W sytuacji gdy surowiec jest półproduktem pochodzącym z innej technologii, możliwe jest takie zdefiniowanie technologii, by system podczas planowania sprawdził dostępność towaru na magazynie, a w sytuacji jego braku zaplanował proces uwzględniający jego produkcję.

Powyższe wymaga właściwego skonstruowania technologii na wyprodukowanie półproduktu np. PPROD_1 i wówczas na produkcie zaznaczyć parametr „Dalsze wykorzystanie” jako dowolne.

W kolejnym kroku należy zdefiniować technologię dla produktu finalnego i na operacji w technologii należy dodać ten sam surowiec dwukrotnie, tu Półprodukt_1 kod: PPROD_1

Materiał na operacji w technologii pierwszy raz powinien zostać oznaczony jako towar z magazynu (zobrazowane poniżej)

Drugi raz natomiast jako:

  • towar z magazynu
  • Półprodukt z technologii
  • Zamiennik do i z rozwijanej listy należy wybrać surowiec, wcześniej dodany do operacji (zobrazowane poniżej)

Przy wykorzystaniu technologii na zleceniu, system w pierwszej kolejności sprawdzi dostępność surowca na magazynie, jeśli jest – dokona rezerwacji, jeśli go nie ma – zaplanuje odpowiednie procesy technologiczne (zobrazowane poniżej)

wróć do listy