Blog

Jak sfinansować zakup systemu ERP? 

Istnieją różne sposoby na sfinansowanie zakupu systemu ERP dla przedsiębiorców zainteresowanych rozwiązaniami IT. Możliwości te obejmują wykorzystanie dotacji unijnych na zakup usług informatycznych, rozbudowę systemów informatycznych, leasing oprogramowania i sprzętu IT. Dzięki dofinansowaniu, systemy ERP stają się mniejszym obciążeniem dla przedsiębiorstwa. Możliwość wyboru systemu ERP w formie usług chmurowych (w abonamencie) pozwala na rozłożenie kosztów zakupu i wdrożenia w czasie. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci wybrać najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy.

Sposoby finansowania systemu ERP z wykorzystaniem dotacji unijnych

Pozyskaj dofinansowanie na system informatyczny i zwiększ innowacyjność swojej firmy poprzez wdrożenie systemów Comarch ERP, korzystając z programów finansowanych przez Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Programy te oferują dotacje na zakup oprogramowania, a my pomożemy Ci znaleźć dopasowane do Twoich potrzeb źródła finansowania. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci uzyskać środki na wdrożenie systemu ERP.

Ścieżka SMART – wsparcie dla cyfryzacji produkcji, procesów, produktów, usług oraz modeli biznesowych

Ścieżka SMART to modularne wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie projektów informatycznych. Dofinansowanie na zakup oprogramowania obejmuje siedem modułów, w tym jeden z modułów B+R lub Wdrożenie innowacji, który jest obowiązkowy (dla dużych firm moduł B+R jest zawsze obowiązkowy). Pozostałe moduły można dostosować do potrzeb przedsiębiorstwa. Wsparcie skierowane jest na działania związane z cyfryzacją produkcji, procesów, produktów, usług rozwojowych oraz modeli biznesowych, wykorzystujących systemy klasy ERP.

Dofinansowanie jest przeznaczone dla:

 • Małych i średnich przedsiębiorstw (realizujących projekty samodzielnie)
 • Konsorcjów małych i średnich przedsiębiorstw
 • Dużych przedsiębiorstw (realizujących projekty samodzielnie)
 • Konsorcjów przedsiębiorstw małych i średnich z dużymi przedsiębiorstwami
 • Konsorcjów przedsiębiorstw małych i średnich lub dużych przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi lub NGO

Terminy naborów:

 • Rundy dla MŚP oraz dla dużych przedsiębiorstw:
  • I runda: do 09.05.2023
  • II runda: 10.05.2023 do 30.06.2023
  • III runda: 03.2024-04.2024
  • Konsorcja MŚP:
  • Jedna runda: 01.06.2023 – 31.08.2023
  • Konsorcja przedsiębiorstw MŚP z dużymi przedsiębiorstwami oraz konsorcja przedsiębiorstw MŚP lub dużych przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi lub z NGO:
  • Jedna runda: 01.06.2023 – 31.08.2023

Jeśli jesteś zainteresowany dofinansowaniem na wdrożenie systemu ERP, skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci znaleźć dopasowane do Twoich potrzeb źródła finansowania.

Wsparcie transformacji cyfrowej polskich MŚP (2.21) – granty na zakup gotowych rozwiązań IT, w tym systemów ERP

W ramach tego konkursu przyznawane są granty na zakup i wdrożenie rozwiązań IT, w tym systemów klasy ERP, służących transformacji cyfrowej małych i średnich przedsiębiorstw. Wsparcie finansowe jest przeznaczone na zakup gotowych rozwiązań w formie licencji lub praw własności do technologii, oraz na zlecone prace programistyczne. Nabór na dofinansowanie unijne w tym programie zostanie otwarty prawdopodobnie dopiero w 2024 roku, jednak już teraz warto skontaktować się z nami, aby zaplanować działania związane z uzyskaniem grantów.

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) – dotacje unijne na automatyzację i cyfryzację dużych firm

A2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach

Dofinansowanie unijne na zakup oprogramowania jest przeznaczone na wsparcie robotyzacji i cyfryzacji dużych przedsiębiorstw, w celu zwiększenia stopnia ich automatyzacji, np. specjalnej infrastruktury informatycznej. Przedsiębiorcy mogą otrzymać dotacje na cyfryzację procesów biznesowych, wsparcie technologii operacyjnych wykorzystujących chmurę czy sztuczną inteligencję w integracji procesów produkcyjnych i biznesowych, lub też na wdrażanie systemów automatyzujących procesy w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego.

Dofinansowanie unijne przyznawane jest na inwestycję początkową, obejmującą wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań związanych z transformacją cyfrową, w tym wdrożenie systemów informatycznych klasy ERP. Projekty zakładające wdrożenie dedykowanych systemów automatyzujących procesy z wykorzystaniem technologii chmury czy sztucznej inteligencji będą objęte dotacją. Wsparcie finansowe jest dostępne wyłącznie dla dużych przedsiębiorstw. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat dotacji unijnych na automatyzację i cyfryzację w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Program FERC – wsparcie cyfrowej przyszłości i rozwój kompetencji cyfrowych

Program FERC to kontynuacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, realizowanego w latach 2014-2020, którego celem jest wsparcie transformacji cyfrowej polskiej gospodarki. Program FERC skupia się na obszarach takich jak cyfrowa przyszłość, dostęp do szerokopasmowego Internetu, rozwój e-usług, cyberbezpieczeństwo oraz zakup systemów informatycznych wspomagających rozwój kompetencji cyfrowych społeczeństwa. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości wsparcia w ramach Programu FERC.

Dotacje na wdrożenie systemu ERP w regionie: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW)

Sfinansuj zakup usług informatycznych z regionalnego programu, który wspiera przedsiębiorców z makroregionu Polski Wschodniej w kierunku Przemysłu 4.0.

Automatyzacja i robotyzacja w MŚP (1.2) – makroregion Polski Wschodniej MŚP

Nowym obszarem wsparcia w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) będzie finansowanie procesów transformacji przemysłowej MŚP, działalności firm z makroregionu Polski Wschodniej w kierunku Przemysłu 4.0. Dofinansowanie unijne obejmuje zakup oprogramowania, w tym innowacyjne systemy ERP, lub innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

Na co jest przyznawane dofinansowanie:

Dofinansowanie unijne obejmują m.in koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu technologicznego, opracowaniem czy wdrożeniem mapy drogowej czy diagnozy dojrzałości cyfrowej. Dofinansowanie na zakup oprogramowania można przeznaczyć także na nabycie środków trwałych (poza nieruchomościami) takich jak automaty, roboty, maszyny czy urządzenia, nabycie oprogramowania lub innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji czy know-how. 

Oprogramowanie powinno bezpośrednio wspierać procesy wdrożenia automatyzacji lub robotyzacji. Koszty kwalifikowane to także koszty robót i materiałów budowalnych bezpośrednio związanych z instalacją maszyn i urządzeń oraz koszty szkoleń.

Dofinansowanie na zakup systemów IT – programy regionalne w ramach RPO 2021-2027

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2021-2027, dla wielu województw przewidziane są programy wsparcia dla przedsiębiorstw dotyczące transformacji cyfrowej, w tym dotacje na zakup oprogramowania. Działania te mają na celu przyspieszenie cyfryzacji w Polsce, w tym rozbudowę systemów informatycznych, wdrażanie nowych rozwiązań oraz poprawę kompetencji cyfrowych przedsiębiorstw.

Na co jest przyznawane dofinansowanie:

Harmonogramy i szczegółowe opisy priorytetów dla regionalnych programów operacyjnych są wciąż ustalane, ale już teraz wiadomo, że dofinansowanie unijne będzie przeznaczone na rozbudowę systemów informatycznych, wdrożenie nowych rozwiązań oraz poprawę kompetencji cyfrowych przedsiębiorstw. Konkursy będą organizowane na podstawie wydzielonych działań i celów szczegółowych. Warto śledzić oficjalne strony RPO, aby być na bieżąco z aktualnymi harmonogramami i konkursami.

Dofinansowanie unijne na zakup systemu ERP może pomóc w poprawie konkurencyjności i innowacyjności Twojej firmy. Warunki uzyskania dotacji z Funduszy Europejskich są precyzyjnie określone w programach realizowanych w danym roku. Dotacje na zakup oprogramowania są przyznawane w ramach konkursów, a firma musi dostarczyć odpowiednie dokumenty i spełnić określone wymagania. W celu pozyskania dotacji można skorzystać z usług doświadczonych firm doradczych, które pomogą w całym procesie, od analizy programu unijnego po rozliczenie dotacji.

Poznaj inne sposoby na finansowanie zakupu ERP

Leasing oprogramowania i sprzętu IT

Leasing oprogramowania i sprzętu IT to popularny sposób finansowania systemu ERP. Leasing umożliwia korzystanie z systemu i infrastruktury informatycznej bez kupna, a procedury są prostsze i szybsze niż przy kredycie. Wpłata początkowa może być bardzo niska lub jej nie być wcale, a okres leasingu wynosi 18-36 miesięcy. Leasing ma także korzystne obciążenie podatkowe – wpłata początkowa i raty leasingowe stanowią koszty uzyskania przychodu, a VAT jest opłacany stopniowo.

Jeśli nie dotacje unijne, leasing, to może systemy Comarch ERP w formie abonamentu (SaaS)?

Wynajem systemu ERP w chmurze to rozwiązanie o niskim koszcie wejścia i przejrzystych zasadach użytkowania. Dzięki możliwości pracy zdalnej, możesz korzystać z bazy danych Twojej firmy z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu. Nie kupujesz oprogramowania na własność, co oznacza brak wysokich kosztów “z góry”. Płacisz tylko za moduły i funkcje, które są Ci potrzebne. W przypadku, gdy nie potrzebujesz już systemu ERP, możesz po prostu zrezygnować z usługi. Skorzystaj z wygodnych opłat abonamentowych, dostosowanych do wielkości Twojej instalacji.

Zapraszany po szczegóły do konsultantów

Jeśli jesteś zainteresowany szczegółowym omówieniem tematu finansowania systemu ERP, zapraszamy do kontaktu z ekspertem GECOS.:

Obejrzyj
22:39
19 lipca

Wszystko o KSeF z perspektywy dostawcy systemów informatycznych ERP

Comarch ERP XL
Czytaj dalej
15 lipca

Zwiększenie konkurencyjności firmy z pomocą ERP

Optymalizacja
15 lipca

Sztuczna Inteligencja w logistyce – praktyczne możliwości zastosowania

Optymalizacja
28 czerwca

Automatyzacja procesów biznesowych – zacznij od podstaw!

Optymalizacja
Zarządzaj plikami cookies