Produkty

Comarch DMS

Usprawnij pracę w firmie dzięki systemowi DMS automatyzując procesy biznesowe i obieg dokumentów.

 

Najbardziej kompleksowy system obsługi firmy

Komu dedykowany jest DMS?

Usprawnij pracę w firmie dzięki systemowi DMS automatyzując procesy biznesowe i obieg dokumentów.

Elastyczna konfiguracja procesów w ramach wbudowanej platformy low-code pozwala na dopasowanie systemu w prosty sposób do potrzeb każdej firmy, a możliwość pracy z urządzeń mobilnych sprawia, że wszystkie dokumenty i zadania dostępne są pod ręką z dowolnego miejsca.

Zapomnij o papierze oraz niejasnych procedurach i zapewnij efektywną prace w przedsiębiorstwie dzięki Comarch DMS.

Główne funkcjonalności Comarch DMS

Automatyzacja procesów biznesowych i obiegu dokumentów

Tworzenie i zmienianie firmowych procesów dzięki platformie low code

Definiowanie własnych ścieżek akceptacji

Tworzenie elektronicznego archiwum dokumentów

Elektroniczny obieg dokumentów i procesy biznesowe

Niezależnie od skali czy rodzaju działalności, każde przedsiębiorstwo wymaga efektywnego zarządzania dokumentami. Rozbudowane funkcjonalności Comarch DMS zapewnią wsparcie w digitalizacji firmy i odejście od realizowania obiegu w formie papierowej czy załatwiania spraw przez maile czy excele. Wykorzystując system Comarch DMS zoptymalizujesz działania związane z wprowadzaniem, opisywaniem czy akceptacją dokumentów różnego typu m.in.: faktury, umowy, korespondencja.

Elastyczność systemu pozwala na wsparcie zarówno standardowych obiegów dokumentów jak i obsługę nietypowych procesów biznesowych dzięki czemu możliwe jest wykorzystanie jednego systemu do usprawnienia procesów w wielu obszarach firmy.

Masz pytanie o Comarch DMS? Zapraszamy po szczegóły do konsultantów

Jeśli jesteś zainteresowany szczegółowym omówieniem Comarch DMS , zapraszamy do kontaktu z ekspertem GECOS.:

Obszary biznesowe które usprawnia DMS w firmie:

Księgowość i finanse

Ewidencja i akceptacja kosztów w firmie jest jednym z najczęściej digitalizowanych obszarów. Kontrola wydatków i szybka realizacja płatności to elementy, które są niezbędne dla prawidłowego działania przedsiębiorstw a wsparcie tego obszaru przez system obiegu dokumentów. Przykłady procesów w tym obszarze to:

 • Faktury kosztowe
 • Zapotrzebowania
 • Akceptacja płatności
 • Delegacje
 • Akceptacja dodatków i premii

Kadry i płace

Digitalizacja dokumentów i procesów w dziale kadrowym pozwala na szybkie i sprawne realizowanie m.in. spraw związanych z wnioskami pracowniczymi bez potrzeby mnożenia dokumentów papierowych. Przykładowe procesy w tym obszarze to:

 • Wnioski urlopowe
 • Zgłoszenia wakatów
 • Zapisy na szkolenia
 • Oceny okresowe
 • Ewidencja umów

Administracja

Uporządkowanie dokumentacji, która wpływa do firmy czy też jest ewidencjonowana na wewnętrzne potrzeby często stanowi wyzwanie. Digitalizując ten obszar przy pomocy Comarch DMS możliwe jest przejście na cyfrowe zarządzanie takimi procesami i uniknięcie zagubienia dokumentów czy opóźnienia ich realizacji. Przykładowe procesy w tym obszarze to:

 • Obieg korespondencji przychodzącej wychodzącej
 • Rejestr umów
 • Pełnomocnictwa
 • Wnioski na zarząd
 • Zarządzanie flotą

IT

Przez dział IT przewija się codziennie wiele różnego typu spraw. Aby ujednolicić komunikację  oraz uzyskać pełną kontrolę nad realizowanymi zgłoszeniami możliwe jest wykorzystanie Comarch DMS do tego celu. Przykładowe procesy w tym obszarze to:

 • System zgłoszeń
 • Nadawanie uprawnień
 • Realizacja zapotrzebowań na sprzęt
 • Zarządzanie zmianami w systemach

Procedury ISO

Zarządzanie jakością w firmie, niezależnie czy mówimy o wytwarzanych produktach, realizowanych usługach czy wewnętrznych procesach jest rzeczą niezwykle istotną, ale i wymagającą rzetelnej ewidencji i możliwości szybkiego dostosowywania się do zmian. Przykłady procesów w tym obszarze to:

 • Wnioski racjonalizatorskie,
 • Zgłoszenia działań korygująco-zapobiegawczych
 • Raport 8D
 • Kontrola jakości wyrobu

Pozostałe obszary

Elastyczność Comarch DMS umożliwia budowanie dowolnych, własnych obiegów dokumentów i procesów dzięki czemu w ramach jednej platformy oprócz standardowych obiegów jak np. faktura, można realizować zadania nietypowe, dostosowane do specyfiki konkretnej firmy. Przykładami takich procesów są:

 • Zarządzanie produktem
 • Akceptacja limitu kredytowego
 • Ocena dostawców
 • Zgłoszenia serwisowe

Główne korzyści z zastosowania Comarch DMS

Automatyzacja i skrócenie czasu wykonywanych zadań

Elektroniczny obieg faktur i umów

Obsługa korespondencji firmowej przez aplikację desktopową, webową i mobilną (dostępne na iOS i Androida)

Redukcja kosztów dzięki ograniczeniu liczby papierowych dokumentów oraz bieżącemu monitoringowi

Stały dostęp do aktualnej wersji plików oraz podgląd wykonanych zmian

Alerty przypominające o czekających zadaniach

Automatyczny import pozwalający na załączanie skanów dokumentów do plików

Elektroniczna wersja dokumentów stanowiąca zabezpieczenie w przypadku zaginięcia lub zniszczenia wersji papierowych

DMS Comarch to rozwiązanie, które zintegrujesz z programem ERP

Zapraszany po szczegóły do konsultantów

Jeśli jesteś zainteresowany szczegółowym omówieniem tego narzędzia, zapraszamy do kontaktu z ekspertem GECOS.:

Zarządzaj plikami cookies