Comarch DMS

Comarch DMS (Document Management System) to narzędzie, które pozwala w prosty sposób modelować różnego typu procesy w zakresie obiegu dokumentów.

Comarch DMS posiada możliwości, które pomogą wdrożyć oraz usprawnić np.: elektroniczny obieg faktur kosztowych, umów,  zgłoszeń, wniosków pracowników i realizację zapotrzebowań czy dokumentacji technicznych.

Niezależnie od rodzaju działalności, każde przedsiębiorstwo wymaga efektywnego zarządzania dokumentami – w szczególności ich rejestracją i obiegiem wewnątrz firmy. Przetwarzane dokumenty powiązane są ściśle z ustalonymi procedurami pracy. Wymagają one weryfikacji, analizy i zatwierdzenia przez wielu pracowników na różnych szczeblach struktury organizacyjnej. Aplikacja służy polepszeniu workflow w firmie poprzez modelowanie procesów i przepływu prac i zadań wewnątrz przedsiębiortswa.

Elastyczne modelowanie procesów i przepływu pracy w firmie

Modelowanie procesu w Comarch DMS odbywa się w intuicyjnym edytorze. Po wprowadzeniu kolejnych etapów budowany jest diagram złożony z bloków połączonych strzałkami określającymi kierunek przepływu pracy – workflow oraz informacji. Określanie praw odbywa się na każdym etapie obiegu. Uprawnienia mogą być zawężone do konkretnego pracownika, grupy pracowników zajmujących to samo stanowisko czy pracujących w jednym dziale. W modelowanym etapie procesu mogą Państwo odzwierciedlić schemat dowolnego dokumentu za pomocą gotowych obiektów karty obiegu.

Możliwość pracy na komputerze i urządzeniach mobilnych

Comarch DMS pozwala na pracę na czterech platformach. Operator ma do wyboru możliwość pracy w aplikacji stacjonarnej, webowej w dwóch wariantach (komputer lub mobile) oraz w dedykowanych wersjach mobilnych dostępnych na platformach iOS i Android. Dzięki temu możliwe jest dekretowanie dokumentów, akceptowanie zapotrzebowań również przez osoby znajdujące się poza biurem.

Analiza realizowanych procesów

W systemie Comarch DMS dostępny jest moduł raportowania umożliwiający przedstawienie danych dotyczących procesowanych dokumentów w formie tabel i wykresów. Wraz z aplikacją dostarczany jest kreator raportów oraz gotowe zestawienia. Dzięki temu mogą Państwo szybko sprawdzić czas przetwarzania dokumentów w danej ścieżce akceptacji czy określić wąskie gardła realizowanych procesów.

 

 

DMS – Korzyści i Funkcjonalności

  • Pełna obsługa korespondencji firmy, zarówno z poziomu systemu, jak i aplikacji dostępnej poprzez WWW
  • Ochrona przed utratą danych w przypadku zgubienia lub zniszczenia dokumentu papierowego – przechowywanie dokumentów w wersji elektronicznej 
  • Szybkie dodawanie skanów dokumentów do systemu dzięki automatycznemu importowi
  • Redukcja kosztów poprzez ograniczenie ilości tradycyjnych, papierowych dokumentów
  • Zadania wykonywanę są szybciej, dzięki precyzyjnemu wskazaniu pracownika odpowiedzialnego za dany etap
  • Kontrola czasu realizacji zadań, za pomocą analiz czasu pracy nad dokumentem w zadanym etapie
  • Dostęp do zawsze aktualnej informacji na temat statusu zarejestrowanego dokumentu
  • Możliwość pracy z dokumentami z dowolnego miejsca z dostępem do internetu
  • Przypomnienia o dokumentach oczekujących na podjęcie decyzji
  • Zautomatyzowanie i skrócenie czasu pracy z dokumentami elektronicznymi

Zainteresowało Cię to rozwiązanie?

Zadzwoń do nas Pokaż numer
lub napisz, pomożemy, podpowiemy.