Produkty

Comarch HRM

Dzięki aplikacji Comarch HRM (Human Resources Management)
zarządzanie pracownikami w Twojej firmie stanie się efektywniejsze.

 

Najbardziej kompleksowy system obsługi HR firmy

 

Comarch HRM to narzędzie wspierające miękki HR, z którego można korzystać z poziomu przeglądarki internetowej lub aplikacji mobilnej. Comarch HRM to osobisty pulpit każdego pracownika, z poziomu którego może zarządzać swoimi nieobecnościami, urlopami, delegacjami. Aplikacja wspiera również procesy związane z planowaniem pracy pracowników, a także daje możliwość prowadzenia procesów związanych z rozwojem zawodowym pracownika.

W pełni zintegrowany z modułami kadrowo-płacowymi wszystkich systemów Comarch ERP program pozwoli Ci m.in. na skuteczne zarządzanie czasem i planem pracy, kwalifikacjami pracownikówurlopaminieobecnościami i delegacjami oraz na prowadzenie elastycznego systemu oceny pracowników

Najważniejsze zalety Comarch HRM

Skuteczne zarządzanie czasem pracy i planowanie szkoleń

Zarządzanie nieobecnościami urlopami i delegacjami

Prowadzenie rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej

Dostęp pracownika do swoich danych pracowniczych

Bezpieczne przechowywanie danych pracowniczych

Usprawnienie procesu oceny pracowniczej

Automatyzacja procesów HR

Wsparcie zarządzani talentami i rozwojem pracowników

Główne funkcjonalności Comarch CRM

Samoobsługa pracownicza

moduł podstawowy, obejmujący obszary takie jak PracownicyUrlopyDelegacjeIntranet (Do pobrania) oraz Obieg dokumentów. Dzięki tym funkcjonalnościom z łatwością sprawdzisz, kto dzisiaj jest nieobecny w pracy, zweryfikujesz dane etatowe/dotyczące umowy – swoje i/lub swoich podwładnych, udostępnisz pracownikom kwitki wypłaty czy PIT-11, zaplanujesz delegację czy udostępnisz konkretnym grupom osób dokumenty – regulaminy czy wnioski, z których mogą skorzystać. 

Lista funkcjonalności

lista pracowników wraz z ich danymi personalnymi,

lista kwalifikacji pracowników z możliwością ich edycji,

dostęp do ewidencji umów cywilnoprawnych,

dostęp do przygotowanych w programie kadrowo-płacowym wydruków (np. kwitków wypłat, PIT-ów),

rejestracja nieobecności – planowanie i zatwierdzanie urlopów wypoczynkowych w tym także dla pracowników młodocianych,

widok oraz możliwość wydruku grafiku urlopowego współpracowników oraz podwładnych zalogowanego kierownika,

funkcja e-nieobecności – czyli możliwość odnotowania przez pracownika nieobecności o charakterze ogólnym, która po dostarczeniu odpowiednich dokumentów zostanie zmieniona z poziomu programu kadrowo-płacowego na np. zwolnienie chorobowe,

limity urlopowe oraz lista wszystkich nieobecności pracowników,

planowanie i potwierdzanie wyjazdów służbowych (delegacje),

możliwość zweryfikowania informacji związanych z uczestnictwem pracownika w Pracowniczych Planach Kapitałowych oraz skorzystanie z wydruków deklaracji związanych z PPK,

obieg dokumentów we współpracy z Comarch DMS

Zarządzanie czasem pracy

moduł nadający dostęp do obszarów, takich jak Plan pracyCzas pracyPraca zdalnaRCPPodzielnik (w przypadku współpracy z Comarch ERP XL). Funkcje dostępne w tym module pozwalają kompleksowo zarządzać planem i czasem pracy pracowników – planować i zatwierdzać limitowaną pracę zdalną, tworzyć zapotrzebowanie na pracę pracowników i określać dyspozycyjność do podejmowania zadań służbowych, zaczytywać dane z plików RCP

Lista funkcjonalności

plan pracy w układzie 5, 7 i 31-dniowym – możliwość ustalenia planu poprzez kopiowanie, wklejanie lub edycję zaznaczonych dni z weryfikacją reguł Kodeksu pracy – jedenastogodzinnej przerwy (odpoczynku dobowego), odpoczynku tygodniowego (35 – godzinnej przerwy), walidacji co czwartej wolnej niedzieli oraz doby pracowniczej;

określanie zapotrzebowania na liczbę pracowników pracujących w centrum podległościowym w danym dniu,

operacje związane z czasem pracy pracownika – odnotowania rzeczywistego czasu pracy według kalendarza, zestawienia lub obecności,

kreator grafiku, w którym możesz testowo przygotować plan pracy zanim poznają go Twoi podwładni,

import informacji o czasie pracy z pliku tekstowego (RCP; funkcja dostępna w przypadku korzystania z modułu Płace i Kadry Plus Comarch ERP Optima),

określanie dyspozycyjności do pracy w konkretnych godzinach (przez pracownika),

definiowanie zapotrzebowania na pracę pracowników w zadanych zakresach godzinowych z uwzględnieniem wymaganych stanowisk/kwalifikacji (przez przełożonego),

wprowadzenie planowania, zatwierdzania oraz limitowania pracy zdalnej,

integracja Comarch HRM z systemem rejestracji czasu pracy Comarch TNA

Rozwój pracownika

miękki HR w pełnym tego słowa znaczeniu. Moduł ten nadaje dostęp do obszarów Ocena pracownikaRekrutacjaSzkolenia oraz Intranet (Kariera). Dzięki tym funkcjonalnościom sprawnie przeprowadzisz proces oceniania pracowników według kilku metod (90 stopni/ 180 stopni/ OKR) i stworzysz plany szkoleniowe dla swojego zespołu. Aplikacja wesprze Cię także w prowadzeniu rekrutacji nowych pracowników oraz pracowników, którzy są zainteresowani wewnętrzną zmianą w ramach struktur Twojej firmy. 

Lista funkcjonalności

ocena okresowa pracownika (samoocena i ocena kierownika) – elastyczne konfigurowanie szablonów ocen, przypisywanie arkuszy ocen do pracowników,

zarządzenie ewidencją szkoleń – planowanie, potwierdzanie oraz prezentacja listy szkoleń zrealizowanych przez pracownika,

możliwość oceny pracownika metodą  OKR (Objectives and Key Results), stanowisk pracy metodą 180 stopni oraz pracownika po okresie próbnym według metody 90 stopni

przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego (m.in.  dodawanie i zatwierdzanie wakatów w wybranych przez Użytkownika centrach podległościowych, tworzenie ofert pracy, praktyk i staży)

Masz pytanie o Comarch HRM? Zapraszamy po szczegóły do naszych konsultantów

Jeśli jesteś zainteresowany szczegółowym omówieniem Comarch HRM , zapraszamy do kontaktu z ekspertem GECOS.:

Mobilna aplikacja kadrowa

Program Comarch HRM jest w pełni responsywny – dynamicznie dopasowuje się do ekranu urządzenia, na którym jest wyświetlany. Dzięki temu bez problemu możesz korzystać z niego nie tylko przy pomocy komputera, ale też urządzeń mobilnych – smartfonów i tabletów.

Comarch HRM dostępny jest w dwóch wariantach: możesz go zainstalować na komputerze albo korzystać z niego w modelu usługowym w chmurze Comarch.

Zapraszany po szczegóły do konsultantów

Jeśli jesteś zainteresowany szczegółowym omówieniem tego narzędzia, zapraszamy do kontaktu z ekspertem GECOS.:

Zarządzaj plikami cookies