Comarch e-Sprawozdania

Dzięki programowi Comarch e-Sprawozdania sporządzisz i przygotujesz do wysyłki sprawozdanie finansowe w wymaganym formacie XML.

Ministerstwo Finansów wprowadziło zmiany w sposobie przygotowywania i składania rocznych sprawozdań finansowych do KRS i szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Zgodnie z nowymi przepisami Twoje sprawozdanie finansowe musi być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W aplikacji Comarch e-Sprawozdania możesz tworzyć i edytować poniższe elementy;

 • wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 • bilans (oddzielnie aktywa i pasywa);
 • rachunek zysków i strat (w wariancie porównawczym lub kalkulacyjnym);
 • zestawienie zmian w kapitale własnym;
 • rachunek przepływów pieniężnych (w wariancie bezposrednim lub pośrednim);
 • kalkulacja podatku dochodowego;
 • pozostałe noty i objaśnienia.

Zalety i możliwości:

Aplikację wyróżnia bogata funkcjonalnośćłatwość obsługi, przejrzystość oraz integracja z systemami ERP – cechy te są niezbędne do sprawnego i poprawnego przygotowania elektronicznego sprawozdania finansowego.

 • zgodna ze wszystkimi wymogami Ministerstwa Finansów. Oprogramowanie Comarch jest zawsze zgodne z przepisami – czuwa nad tym zespół wykwalifikowanych ekspertów
 • zgodna z nową strukturą XML wymaganą do składania sprawozdań do KNF przez spółki giełdowe
 • dostęp w chmurze: możesz korzystać zarówno ze stacjonarnej, instalowanej na komputerze wersji programu, jak i z chmurowej – w modelu abonamentowym, z dowolnego komputera z dostępem do internetu
 • pełna kompatybilność z innym oprogramowaniem: aplikacja działa niezależnie, a wtedy dane wprowadzasz do niej poprzez stworzony we własnym zakresie integrator lub ręcznie.
 • poprawność sprawozdania: aplikacja zawiera dedykowany walidator, który sprawdzi poprawność wygenerowanego sprawozdania i natychmiast poinformuje Cię o ewentualnych błędach.
 • wydruki w aplikacji – dzięki nim sprawozdanie finansowe dla potrzeb wewnętrznych może przyjąć formę papierową lub PDF/DOC.
 • Wysyłkę sprawozdania finansowego do Szefa KAS.
 • Możliwość przygotowania sprawozdania finansowego dla organizacji pozarządowych (NGO).
 • Zarządzanie wieloma podpisami elektronicznymi w aplikacji (wraz z możliwością podpisu sprawozdania w aplikacji).
 • Dodawanie dowolnych załączników do aplikacji (np. sprawozdanie z badania biegłego rewidenta, uchwała o podziale wyniku itd.).

Nie musisz posiadać systemu Comarch ERP, by korzystać z programu.

Zainteresowało Cię to rozwiązanie?

Zadzwoń do nas Pokaż numer
lub napisz, pomożemy, podpowiemy.