Produkty

Comarch BI Business Intelligence

Business Intelligence (BI) najczęściej jest rozumiane jako analityka biznesowa czy controlling. Jego zadaniem jest wspieranie procesu podejmowania decyzji w firmach, co w efekcie pozwala na znacznie efektywniejsze planowanie i zarządzanie oraz zapewnienie pełnego wglądu w sytuację firmy.

 

Najbardziej kompleksowy system obsługi firmy

Comarch BI Business Intelligence

Business Intelligence (BI) najczęściej jest rozumiane jako analityka biznesowa czy controlling. Jego zadaniem jest wspieranie procesu podejmowania decyzji w firmach, co w efekcie pozwala na znacznie efektywniejsze planowanie i zarządzanie oraz zapewnienie pełnego wglądu w sytuację firmy.

Moduł Comarch BI jest dostępny od 18 lat , będąc zarówno integralną częścią systemów Comarch ERP, jak również jako dedykowane projekty klasy Enterprise dla firm na całym świecie. Wykorzystując nabyte doświadczenie, kwalifikacje i know-how,  systemy BI  są przeznaczone i dostosowane do potrzeb firm każdej wielkości, niezależnie od branży, w której działa.

Główne funkcjonalności Comarch BI POINT:

Tworzenie raportów i dashboardów

Przeglądanie analiz

Filtrowanie danych

Udostępnianie raportów

Udostępnianie raportów współpracownikom

Gotowe zestawy predefiniowanych raportów

narzędzie raportowe dostępne poprzez przeglądarkę internetową

możliwość integracji z dowolnym systemem źródłowym

natychmiastowy dostęp do najważniejszych informacji

praca na aplikacji nie obciąża innych systemów w firmie

Masz pytanie o COMARCH BI? Zapraszany po szczegóły do konsultantów

Jeśli jesteś zainteresowany szczegółowym omówieniem Comarch BI, zapraszamy do kontaktu z ekspertem GECOS.:

E-mail:

biuro@gecos.pl

 

tel:

502 474 034

 

Comarch BI Point możliwości:

Hurtownia danych

Przedsiębiorstwa, które w ramach prowadzenia swojej działalności generują duże ilości danych, często budują hurtownie danych, które integrują dane z wszystkich źródeł.

Hurtownia danych jest niezbędnym składnikiem systemu IT w przedsiębiorstwie.

Comarch Data Warehouse Manager – DWM

  • Jest to element Comarch Business Intelligence, który gromadzi w sobie wszystkie moduły do integracji i zarządzania hurtownią danych.
  • Zadaniem Comarch DWM jest wspomaganie i nadzorowanie procesu zasilania hurtowni daych, administrowanie, porządkowanie i opisywanie poszczególnych danych.
  • Zastosowanie poszczególnych modułów zależne jest od specyfiki realizowanego projektu, ilości i różnorodności źródeł danych oraz potrzeb klienta.

Aplikacja Comarch DWM jest odpowiedzialna m.in. za:

  • Zarządzanie strukturą hurtowni danych,
  • Zarządzanie procesem ładowania i transformacjami,
  • Logowanie zdarzeń podczas procesu ładowania i transformacji, oraz informowanie administratorów,
  • Nadzór i procesowanie dodatkowych mapowań, grupowań, rozbić i utrzymanie słowników w dodatkowych źródłach danych.

Raporty

Analizuj dane w prosty i przejrzysty sposób przy wykorzystaniu rozwiązań raportowych Comarch Business Intelligence. Przekształć skomplikowane dane w użyteczną i usystematyzowaną wiedzę w postaci zestawień, wykresów, map, itp. Wykorzystaj możliwości jakie daje raportowanie ad-hoc i in-memory.

Analityka biznesowa

Raporty

Dashboardy

What-if

KPI

Mapy

Machine Learning

Aż 90% danych pozyskiwanych przez firmy nie jest skutecznie wykorzystywanych bez stosowania narzędzi i metod zaawansowanej analityki. Może to być analiza nie tylko tego co się wydarzyło, ale również predykcja przyszłych zdarzeń, odkrywanie wzorców i anomalii, identyfikacja zmiennych i relacji co owocuje w lepszym zrozumieniu własnego biznesu.

Zaawansowany Controlling strategiczny i operacyjny

Controlling należy definiować jako proces zarządczy, który polega na określaniu celów, planowaniu, bieżącej kontroli realizacji planu, jak i podejmowaniu działań korygujących. Podejście controllingowe powinno być zatem stosowane wszędzie tam, gdzie stawiane są cele do zrealizowania. Controlling rozumiany jako systemem sterowania przedsiębiorstwem powinien być realizowany w każdej jednostce bez względu na rozmiar czy też cel działalności.

Szkolenia i warsztaty

Comarch Business Intelligence oferuje pakiet szkoleń dla najpopularniejszych rozwiązań analitycznych na rynku, a przede wszystkim z autorskich rozwiązań Comarch BI

Dodatkowo, Comarch BI jako integrator rozwiązań hurtowni danych i systemów firm trzecich, oferuje też możliwość przeprowadzenia warsztatów z zakresu rozwiązań ETL i technologii hurtowni danych

Budżetowanie

Comarch Business Intelligence wspiera przydzielanie zadań do osób nadzorujących proces budżetowy, umożliwia proste i sprawne tworzenie różnego rodzaju budżetów, zarówno w oparciu o dane historyczne jak i całkowicie od zera

Skuteczne przewidywanie wyników finansowych wraz z możliwością ciągłego monitorowania poziomu realizacji planów pozwala na zapobieganie lub szybkie reagowanie na różnego rodzaju zagrożenia mające wpływ na wynik, płynność finansową czy pozycję firmy na rynku.

Zapraszany po szczegóły do konsultantów

Jeśli jesteś zainteresowany szczegółowym omówieniem tego narzędzia, zapraszamy do kontaktu z ekspertem GECOS.:

E-mail:

biuro@gecos.pl

 

Tel:

502 474 034

Zarządzaj plikami cookies