Rozwiązania

Jak automatycznie aktualizować wszystkie informacje produktowe w firmach handlowych?

Jednym z największych wyzwań współczesnych firm handlowych jest efektywne zarządzanie wielką ilością informacji produktowych różnego pochodzenia znajdujących się w różnych formatach i w różnych miejscach.

Wyzwanie

Jak automatycznie aktualizować wszystkie informacje produktowe w firmach handlowych?

Jednym z największych wyzwań współczesnych firm handlowych jest efektywne zarządzanie wielką ilością informacji produktowych różnego pochodzenia, znajdujących się w różnych formatach i w różnych miejscach. Z pomocą w opanowaniu takiej ilości informacji przychodzą systemy klasy PIM (Product Information Management), które zwykle stanowią scentralizowaną bazę danych, przechowującą wszystkie informacje o produkcie. Dzięki systemowi PIM możemy kompleksowo klasyfikować, weryfikować i wzbogacać informacje produktowe takie jak: tytuły, opisy, fotografie, media, video, galerie, kategorie, atrybuty (cechy). Wszystkie one są następnie dystrybuowane poprzez wyspecjalizowane integracje do wyznaczonych kanałów sprzedażowych

Problemy w firmach bez autmatycznie aktualizowanego systemu PIM:

Brak spójności danych: Bez systemu PIM, firma może mieć trudności w utrzymaniu spójnych i dokładnych informacji o swoich produktach. Dane produktowe są często przechowywane w różnych miejscach, takich jak arkusze kalkulacyjne, pliki tekstowe, bazy danych, co może prowadzić do rozproszenia danych i trudności w ich synchronizacji.

Trudności w aktualizacji produktów: Bez aktualizowanego systemu PIM, wprowadzanie zmian w informacjach o produktach może być czasochłonne i skomplikowane. Firma musi ręcznie zmieniać dane w różnych systemach, co prowadzi do opóźnień w aktualizacji produktów.

Trudności w zarządzaniu wieloma kanałami sprzedaży: Firmy sprzedające produkty przez różne kanały, takie jak sklepy internetowe, platformy e-commerce, sieci detaliczne itp., mogą napotkać trudności w zarządzaniu informacjami o produktach w każdym z tych kanałów.

Brak centralizacji i skalowalności: Brak aktualizowanego systemu PIM może prowadzić do braku centralizacji danych produktowych. Informacje o produktach są rozproszone w różnych miejscach, co utrudnia ich zarządzanie i skalowanie w przypadku wzrostu asortymentu.

Masz pytanie o automatyczne aktualizacje informacji produktowych w firmach handlowych? Zapraszamy po szczegóły do konsultantów

Jeśli jesteś zainteresowany szczegółowym omówieniem rozwiązania , zapraszamy do kontaktu z ekspertem GECOS.:

Rozwiązanie GECOS :

PIM  Aktualizator

Firma GECOS opracowała specjalną, dedykowaną aplikację o nazwie PIM  Aktualizator, która powoduje tworzenie lub aktualizowanie towarów w bazie ERPXL na podstawie danych zawartych w bazie PIM danej firmy. Towary, które po kodzie towaru nie zostaną zidentyfikowane w bazie XL podlegają utworzeniu. Jeżeli w bazie ERP XL towary mają już swoje kody wtedy zidentyfikowane po kodzie kartoteki są modyfikowane wg aktualnych informacji z bazy PIM. Aplikacja przenosi całą bazę towarową z PIM do ERP XL.

Korzyści z zastosowania aplikacji PIM aktualizator:

uzupełnienie w bazie konsorcjanta informacji szczegółowych na temat towarów

skrócenie czasu wprowadzania dostaw towarów w firmie (mamy aktualną bazę asortymentową)

zgromadzenie informacji o aktualnej ofercie produktowej poszczególnych producentów

Zakres synchronizowanych danych obejmuje m. innymi :

 

– aktualizację cennika,
– aktualizację informacji szczegółowych (waga, MMP, producent, ean itp.)
– aktualizację drzewa asortymentowego

 

Nasze wdrożenia

Zrealizowane rozwiązania

Poznaj nasze case studies i sprawdź jak nasze rozwiązania pomogły naszym partnerom biznesowym.

Strzałka Strzałka

Zapraszany po szczegóły do konsultantów

Jeśli jesteś zainteresowany szczegółowym omówieniem tego narzędzia, zapraszamy do kontaktu z ekspertem GECOS.:

Zarządzaj plikami cookies