Rozwiązania

Jak w pełni zautomatyzować sposób wysyłania faktur w firmie?

System ERP Comarch XL umożliwia wysyłkę e-faktur ale jest to proces dość czasochłonny. Dodatkowo proces ten obciąża konkretnych pracowników oraz wymaga od nich fizycznego wysłania wiadomości z konkretnym załącznikiem.

Wyzwanie

Jak w pełni zautomatyzować sposób wysyłania faktur w firmie?

System ERP Comarch XL umożliwia wysyłkę e-faktur ale jest to proces dość czasochłonny.  Dodatkowo proces ten obciąża konkretnych pracowników oraz wymaga od nich fizycznego wysłania wiadomości z konkretnym załącznikiem.  Pracownik odpowiedzialny za wysłanie e faktur musi mieć dokładną bazę odpowiednich adresów e-mail klienta dedykowanych do odbioru faktur handlowych

Problemy firm, które nie korzystają z automatycznego systemu do wysyłki faktur:

Brak automatycznego systemu wysyłania faktur może prowadzić do wielu potencjalnych problemów dla firmy. Oto kilka przykładów:

Błędy ludzkie:

Jeśli proces wysyłki faktur jest wykonywany ręcznie, istnieje większe ryzyko popełnienia błędów przez pracowników.

Opóźnienia w wysyłce:

Manualny proces wysyłki faktur może być czasochłonny. Pracownicy muszą ręcznie generować, drukować, pakować i wysyłać faktury.

Brak skuteczności:

Ręczna wysyłka faktur może być mniej skuteczna w porównaniu do automatycznego systemu. Pracownicy mogą zapomnieć o wysłaniu faktury lub popełnić błąd przy wybieraniu adresów e-mail.

Brak monitorowania:

Bez automatycznego systemu wysyłki faktur może być trudno śledzić status wysyłki i odbioru faktur. Firma może nie mieć informacji na temat tego, które faktury zostały wysłane, dostarczone i opłacone.

Zwiększone koszty i zużycie zasobów:

Proces manualnej wysyłki faktur może wymagać znacznego nakładu czasu, pracy i zasobów ludzkich.

Trudności z archiwizacją i kontrolą:

Bez systemu automatycznego, przechowywanie, archiwizowanie i wyszukiwanie faktur może być trudne.

Niska wydajność systemu

Papierowy obieg dokumentów

Brak jednego miejsca do zarządzania technologiami produkcyjnymi

Masz pytanie o automatyzację wysyłania faktur w firmie? Zapraszany po szczegóły do konsultantów

Jeśli jesteś zainteresowany szczegółowym omówieniem rozwiązania , zapraszamy do kontaktu z ekspertem GECOS.:

E-mail:

biuro@gecos.pl

 

tel:

502 474 034

Rozwiązanie GECOS:

Automatyczna e-Faktura

 

Firma Gecos postanowiła znacznie usprawnić i przyspieszyć ten proces i opracowała dedykowane rozwiązanie własne o nazwie Automatyczna e-Faktura.  Aplikacja Automatyczna e-Faktura samodzielnie pobierze adres klienta na podstawie określonego pola na karcie kontrahenta i tylko dla tych klientów, którzy faktycznie wyrazili zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, będzie wysyłała e-maile z określonym załącznikiem, w ściśle zdefiniowanym czasie.

W aplikacji można ustalić dokładny kształt i  strukturę wiadomości e-mail, która ma być wysyłana, a wydruki wysłanych faktur mogą odkładać się jako dokumenty pdf w określonej  lokalizacji.  Po zakończeniu wysyłki faktur dla zdefiniowanego użytkownika jest dostępny szczegółowy raport wysłanych lub niewysłanych faktur z komunikatem przyczyny błędu wysyłki.

 

Korzyści z zastosowania aplikacji Automatyczna e-Faktura:

Uwalniamy czas pracowników, którzy mogą wykonywać inne zadania

Automatyzujemy żmudne powtarzalne czynności

Eliminujemy ryzyko wysłania faktur na niewłaściwe adresy email

Ułatwiamy działania administracyjne ( Wszystkie maile z fakturami są w jednym miejscu)

Możemy szybko zareagować w przypadku komunikatu o nie wysłaniu faktury

Podnosimy jakość obsługi w oczach kontrahentów

Pomyśl o optymalizacji

Inne rozwiązania

Pomóż nam rozwiązać problemy, które utrudniają pracę.

Wszystkie rozwiązania
Strzałka Strzałka

Zapraszany po szczegóły do konsultantów

Jeśli jesteś zainteresowany szczegółowym omówieniem tego narzędzia, zapraszamy do kontaktu z ekspertem GECOS.:

E-mail:

biuro@gecos.pl

 

Tel:

502474034

Zarządzaj plikami cookies