Rozwiązania

Jak przyspieszyć i zautomatyzować procesy windykacji należności

W systemie Comarch ERP XL istnieje możliwość wysyłki powiadomień o niezapłaconych fakturach do klientów, jednak proces ten jest dość żmudny i czasochłonny, ponieważ wymaga to wyfiltrowania konkretnych faktur dla konkretnego klienta, oraz weryfikacji do kogo i na jaki adres email powinna zostać wysłana taka informacja.

Wyzwanie

Jak przyspieszyć i zautomatyzować procesy windykacji należności?

W systemie Comarch ERP XL istnieje możliwość wysyłki powiadomień o niezapłaconych fakturach do klientów, jednak proces ten jest dość żmudny i czasochłonny, ponieważ wymaga to wyfiltrowania konkretnych faktur dla konkretnego klienta, oraz weryfikacji do kogo i na jaki adres email powinna zostać wysłana taka informacja. Takie działanie zwykle wykonuje konkretna osoba i musi poświęcić temu procesowi określony czas.

Problemy firm, które nie posiadają systemów do automatycznej windykacji:

Opóźnienia w odzyskiwaniu płatności:

Bez systemu automatycznej windykacji, proces odzyskiwania płatności od dłużników może być bardziej czasochłonny i skomplikowany. Pracownicy muszą ręcznie monitorować terminy płatności

Wyższe koszty obsługi:

Ręczna windykacja wymaga zaangażowania zasobów ludzkich, które muszą poświęcać czas na śledzenie dłużników, komunikację z nimi i podejmowanie działań windykacyjnych.

Błędy i nieefektywność:

Proces windykacji oparty na ręcznej obsłudze może być bardziej podatny na błędy ludzkie.

Brak monitorowania i kontroli:

Bez automatycznego systemu windykacji firma może mieć trudności z monitorowaniem postępów windykacji i kontrolą nad procesem.

Utrata czasu i zasobów:

Proces ręcznej windykacji może wymagać znacznej ilości czasu i zasobów ludzkich. Pracownicy muszą kontaktować się z dłużnikami, rozmawiać z nimi telefonicznie, wysyłać e-maile, przygotowywać i wysyłać listy windykacyjne.

Masz pytanie o automatyzację procesu windykacji należności ? Zapraszany po szczegóły do naszych konsultantów

Jeśli jesteś zainteresowany szczegółowym omówieniem rozwiązania , zapraszamy do kontaktu z ekspertem GECOS.:

E-mail:

biuro@gecos.pl

 

tel:

502 474 034

Rozwiązanie GECOS :

Autmatyczna e – windykacja :

 

Firma Gecos opracowała specjalną, dedykowaną aplikację o nazwie Automatyczna e-Windykacja, która samodzielnie selekcjonuje dokumenty per klient według ustalonych wcześniej kryteriów, takich jak np. okres przekroczenia terminu płatności. Wyselekcjonowane w ten sposób dokumenty są przekazywane automatycznie do wiadomości email i wysyłane na wcześniej zdefiniowane e-maile na karcie kontrahenta. Wysyłka takich wiadomości odbywa się tylko do tych klientów, którzy powinni takie informacje otrzymywać. Informacje są wysyłane w pełni automatycznie mogą być też automatycznie ponawiane w określonych interwałach czasowych bez angażowania czasu pracowników.

Po wysyłce generowany jest raport gdzie pracownik odpowiedzialny za płatności może zweryfikować, jakie powiadomienia zostały wysłane i jakie i komu powiadomienia będą jeszcze wysłane.

 

Korzyści z zastosowania aplikacji Automatyczna e-Windykacja:

Uwalniamy czas pracowników, którzy mogą wykonywać inne zadania

Eliminujemy potencjalne błędy  w bardzo ważnym procesie dla organizacji

Podnosimy efektywność ściągania należności bez angażowania dodatkowych osób

Mamy wpływ na poprawę cashflow

Zapraszany po szczegóły do konsultantów

Jeśli jesteś zainteresowany szczegółowym omówieniem tego narzędzia, zapraszamy do kontaktu z ekspertem GECOS.:

E-mail:

biuro@gecos.pl

 

tel:

502 474 034

Zarządzaj plikami cookies