Comarch PPK

Aplikacja Comarch PPK przeznaczona jest do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmie.

Comarch PPK

Aplikacja PPK przeznaczona jest do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmie. Jest ściśle zintegrowana z modułami kadrowo-płacowymi Comarch ERP HR, ale również współpracuje z systemami kadrowo-płacowymi innych producentów. Może więc działać samodzielnie.

Zachęcamy do zapoznania się z webinarium

 

PPK będzie to program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę, przeznaczony dla ok. 11,5 mlnosób zatrudnionych. Największe firmy (ponad 250 pracowników) zostaną objęte tym obowiązkiem już od 1 lipca 2019 r., a kolejne, mniejsze w odstępach półrocznych:

 • od 01.01.2020 roku – zatrudniający od 50 do 249 osób
 • od 01.07.2020 roku – zatrudniający od 20 do 49 osób
 • od 01.01.2021 roku – pozostali

Udostępniona Aplikacja Comarch PPK będzie bezpośrednio zintegrowana z modułem Płace i Kadry Comarch ERP, skąd będą przekazywane informacje na temat pracowników oraz wysokościach należnych składek. Możliwy będzie równieżimport danych z systemów kadrowo-płacowych firm trzecich. Aplikacja aktualizuje się automatycznie, kolejne wersje będą udostępniane zaraz po publikacji zmian w ustawie.

Kluczowymi funkcjonalnościami aplikacji są możliwość ewidencjonowania danych uczestników PPK, comiesięcznego naliczania i ewidencjonowania składek oraz przesyłania ich do wybranej instytucji finansowej.

Funkcje aplikacji Comarch PPK

Zakres funkcjonalny aplikacji Comarch PPK będzie następujący:

 • informacje o pracodawcy i wybranej instytucji finansowej zarządzającej
 • rejestr pracowników
 • prowadzenie ewidencji pracowników
 • integracja z Comarch ERP HR lub import z pliku
 • rejestr deklarowanych procentowych składek członkowskich
 • rejestr wystąpień i przystąpień pracowników
 • naliczanie i ewidencja miesięcznych składek
 • generowanie plików zgłoszeniowych, wyrejestrowujących, aktualizujących dane dla instytucji finansowych
 • generowanie plików o składkach dla instytucji finansowych
Pobierz demo

Materiały do pobrania


Zainteresowało Cię to rozwiązanie?

Zadzwoń do nas Pokaż numer
lub napisz, pomożemy, podpowiemy.