Blog

Jak zaawansowane systemy ERP wspierają firmy z branży medycznej ?

Jak zaawansowane systemy ERP wspierają firmy z branży medycznej

Polski rynek zdrowia a w szczególności rynek firm z branży wyrobów medycznych czy producentów suplementów diety jest rynkiem który ciągle osiąga ponad przeciętne wyniki biznesowe pomimo przejawów spowolnienie gospodarczego,  które dotyka inne branże.  Dzieje się tak dlatego, że z jednej strony branża zdrowia jest pewnie ostatnią , na której oszczędzali by polscy konsumenci w trudnych czasach ale z drugiej strony jest to branża która chętnie inwestuje we wszelkiego rodzaju narzędzia informatyczne aby wzmacniać swoją pozycję na rynku.  W kontekście wyzwań biznesowych, przed którymi stanęły te firmy  cyfryzacja i automatyzacja procesów z wykorzystaniem systemu ERP odgrywa kluczową rolę w poprawie wydajności, kontroli jakości i obniżeniu kosztów produkcji.

Charakterystyczną cechą łączącą firmy z tej branży jest znaczna kompleksowość ich procesów biznesowych zwłaszcza w obszarach takich jak: Zarządzanie Jakością w tym zgodnością  z obowiązującymi przepisami i regulacjami branżowymi, Zarządzanie Produkcją czy optymalizcje związane z logistyką i magazynowaniem.   W przypadku firmy produkcyjnej dochodzi krytyczny proces zarządzania surowcami i dostawcami.  Skuteczne zarządzanie tymi kluczowymi procesami  może przyczynić się do sukcesu i osiągnięcia trwałej przewagi biznesowej. Tym samy kolejną rzeczą, która łączy te firmy to praca na wysoce zaawansowanych systemach ERP.  Wiele z tych firm wybiera polskie rozwiązanie jakim jest zawansowany system  Comarch  ERP XL.

Zarządzanie jakością  

Jednym z krytycznych procesów w branży dystrybucji wyrobów medycznych jest zarządzanie numerami partii i ich pełną identyfikowalnością: System ERP umożliwia nadawanie unikalnych numerów partii każdemu przyjętemu produktowi, co ułatwia identyfikację i śledzenie produktów w przypadku konieczności wycofania lub powiadomienia o wadzie.

 System ERP automatycznie powiadomi  personel o konieczności przeprowadzenia kontroli jakości przy przyjęciu produktów od dostawców. Dokumentacja związana z kontrolą jakości jest oczywiście przechowywana elektronicznie w systemie.

Ssytem ERP  może śledzić, czy produkty spełniają wymagania regulacyjne i normy jakościowe. W razie potrzeby generuje raporty lub ostrzeżenia, gdy produkt nie spełnia określonych standardów.  Zarządzanie reklamacjami i powiadomieniami o wadach to kolejny obszar gdzie system ERP może automatycznie rejestrować i monitorować reklamacje klientów oraz incydenty dotyczące jakości produktów. Pomaga w zarządzaniu procesem rozwiązywania reklamacji i raportowania incydentów organom regulacyjnym.

Kontrola Dat Ważności Surowców i Produktów

W przypadku firmy zajmującej się produkcją suplementów diety jednym z najważniejszych aspektów w tej branży jest zachowanie kontroli nad datami ważności surowców i gotowych produktów. Nieprawidłowe zarządzanie datami ważności może prowadzić do marnotrawienia surowców i produktów oraz obniżać reputację firmy.

System ERP umożliwia ścisłe monitorowanie dat ważności surowców poprzez automatyczne śledzenie ich stanów magazynowych i terminów przydatności. Dzięki temu można uniknąć używania przeterminowanych surowców, co zapewnia jakość i bezpieczeństwo produktów.

Zwalnianie surowców do produkcji

Kontrola jakości surowców odgrywa kluczową rolę z uwagi na to, iż w tej branży bezpieczeństwo produktów jest priorytetem. System ERP umożliwia skuteczne zarządzanie procesem kontroli jakości wszystkich surowców przed ich użyciem w produkcji.

Dział kontroli jakości może przeprowadzić proces kontroli danych parametrów jakościowych, odnotować je w systemie informatycznym i zarejestrować protokoły kontroli jakości odnoszące się do każdej partii surowca.

Po przeprowadzonej kontroli jakości dział KJ może zwolnić daną partię zasobu w systemie ERP i tym samym uwolnić ją do wykorzystania w procesach produkcyjnych. Z drugiej strony w przypadku stwierdzenia jakikolwiek nieprawidłowości taka partia surowca lub jej część może zostać zablokowana w systemie, co uniemożliwia wykorzystanie jej w produkcji.

Identyfikacja Każdej Partii Surowca

Zastosowanie kodowania partii surowców (kody kresowe, kody QR) pozwala na jednoznaczną identyfikację każdej partii surowca przechowywanej na magazynie. Każda partia jest przypisana unikalnemu kodowi, który zawiera informacje o dacie przyjęcia, dostawcy, numerze partii i innych istotnych szczegółach. Dzięki temu pracownicy magazynu mogą szybko i dokładnie zlokalizować potrzebne surowce.

Możliwości takie dają rozwiązania WMS w połączeniu z systemem ERP. Pozwalają one także na efektywne zarządzanie wydawaniem surowców na produkcję. Pracownicy magazynu przy użyciu urządzeń mobilnych (np. kolektory) mogą skanować kody kreskowe na opakowaniach surowców, w oparciu o zlecenie wydania surowców zlecone przed dział produkcji co automatycznie odnotowywane jest w systemie i pozwala na wydania konkretnych surowców jakie potrzebuje w danym czasie produkcja.

Monitorowanie stanów magazynowych i zapasy awaryjne

Zarówno w przypadku firmy z branży wyrobów medycznych jak również produkcji suplementów diety systemy WMS pozwalają również na bieżące monitorowanie stanów magazynowych wyrobów gotowych. Dzięki temu firma może efektywnie zarządzać zapasami, unikając nadmiernego gromadzenia produktów  i redukując koszty związane z przechowywaniem.

Ponadto, system może automatycznie generować alerty w przypadku zbliżania się do daty ważności surowców lub w przypadku niskich zapasów. To umożliwia szybką reakcję i podejmowanie działań, takich jak zamawianie nowych surowców lub planowanie produkcji awaryjnej, aby zapewnić ciągłość produkcji.

Dzięki unikalnej identyfikacji każdej partii surowca, optymalizacji procesu wydawania surowców na produkcję oraz monitorowaniu stanów magazynowych, firmy mogą zapewnić nie tylko jakość i bezpieczeństwo produktów, ale także skutecznie zarządzać kosztami i zapasami.

Kontrola całej ścieżki produkcji (Tracebility)

W produkcji tego typu pełna kontrola nad procesem produkcyjnym jest kluczowa dla zapewnienia jakości i zgodności z przepisami. System ERP umożliwia monitorowanie każdego etapu produkcji, począwszy od przyjęcia surowców, ich wykorzystania w poszczególnych etapach produkcji, aż po wysyłkę gotowych produktów.

Dzięki systemowi ERP można również zapewnić pełną tracebility, czyli możliwość śledzenia pochodzenia surowców i składników w produkcie końcowym. W przypadku wykrycia problemu z produktem można szybko zidentyfikować źródło problemu i podjąć odpowiednie kroki naprawcze.

Kontrola Kosztów Produkcji

Efektywna kontrola kosztów produkcji jest kluczowa dla rentowności firmy. System ERP pozwala na dokładne monitorowanie kosztów surowców, energii, pracy, a także kosztów operacyjnych związanych z produkcją.

Poprzez analizę danych z systemu ERP, firmy mogą identyfikować obszary, w których można zaoszczędzić, takie jak optymalizacja zużycia surowców lub efektywniejsze wykorzystanie maszyn i zasobów ludzkich.

Podsumowanie

Cyfryzacja i automatyzacja procesów za pomocą systemu ERP są kluczowe dla firm w branży dystrybucji wyrobów medycznych czy produkcji suplementów diety . Dzięki tym narzędziom firmy mogą skutecznie zarządzać datami ważności surowców, kontrolować całą ścieżkę produkcji, zapewniać tracebility, kontrolować koszty produkcji i utrzymywać wysoką jakość produktów.

Wdrażając system ERP, firmy mogą podnieść swoją konkurencyjność, zwiększyć efektywność operacyjną oraz spełniać rygorystyczne wymagania regulacyjne, co przyczynia się do budowy zaufania klientów i długotrwałego sukcesu na rynku. Cyfryzacja i automatyzacja są kluczowymi krokami w kierunku przyszłości w tych dynamicznych branżach.

Tadeusz Jerzak – Dyrektor Konsultingu GECOS .Jezli zainteresowała cię tematyka wdrożeń systemu Comarch XL w branży medycznej skontaktuj się z autorem

Zapraszany po szczegóły do konsultantów

Jeśli jesteś zainteresowany szczegółowym omówieniem tego tematu, zapraszamy do kontaktu z ekspertem GECOS.:

E-mail:

biuro@gecos.pl

 

Tel:

502 474 034

Obejrzyj
22:39
19 lipca

Wszystko o KSeF z perspektywy dostawcy systemów informatycznych ERP

Comarch ERP XL
Czytaj dalej
23 maja

Sztuczna inteligencja w systemach ERP: Nowa era zarządzania biznesem dostępna już dziś !

StrategiaComarch ERP XLPodcast
23 maja

System ERP a MES  – podobieństwa i różnice

Strategia
13 maja

Planowanie produkcji w systemach ERP

Comarch ERP XL
Powiązane tematy

Comarch ERP XL

Zarządzaj plikami cookies