Wdrożenia systemów ERP

Wdrożenia systemów ERP

PRACE TECHNICZNE

Punktem wyjścia do wdrożenia systemu klasy ERP, WMS, CRM, DMS jest przygotowanie niezbędnej infrastruktury techniczno-informatycznej. Naszym Klientom oferujemy sprzęt najwyższej klasy renomowanych marek.

KONFIGURACJA

Dysponując gotową infrastrukturą konfigurujemy system zgodnie z projektem przygotowanym w analizie przedwdrożeniowej: przygotowujemy do działania jego poszczególne moduły, mapujemy procesy biznesowe, które ma objąć, tworzymy dedykowane mechanizmy i aplikacje, raporty, wydruki i analizy.

MIGRACJA DANYCH

Do przygotowywanego systemu stopniowo przenosimy dane Klienta, wykorzystując dedykowane mechanizmy usprawniające proces migracji. Dla Klienta to doskonała okazja do uporządkowania informacji dotyczących kontrahentów, klientów czy towarów, sprawdzenia ich poprawności i uzupełnienia.

SZKOLENIA

Kiedy baza jest w większości skonfigurowana, a dane przynajmniej częściowo wprowadzone, przeprowadzamy szkolenia dla osób i zespołów, które będą korzystać z systemu. Zależy nam na tym, by podczas szkolenia mogły pracować na jego docelowej wersji. W niewielkich grupach przeprowadzamy ćwiczenia, a na życzenie klienta także testy. To również dobry moment, by uzyskać opinie bezpośrednio zainteresowanych osób odnoszące się do działania systemu i na tej podstawie dokonać stosownych modyfikacji czy poprawek jeszcze przed jego formalnym startem.

MIGRACJA

Bezpośrednio przed uruchomieniem następuje migracja danych szybko zmieniających się (rozrachunki, stany magazynowe).

ASYSTA

Każdemu Klientowi oferujemy także bezpośrednią asystę powdrożeniową, pozostając w firmie i pomagając w pracy na nowym systemie przez wspólnie ustalony czas.